פתרונות מימון לעסקים

מרגישים חנוקים והבנק עצר לכם את האשראי ומאיים להחזיר שיקים?

רוצים להרחיב את פעילות העסק באמצעות רכישת ציוד חדש?

מבקשים להגשים חלום להקמת עסק חדש וצריכים מקורות מימון?

משרדנו מתמחה בגיוס מקורות מימון להקמת עסקים חדשים ופיתוח עסקים קיימים תוך שילוב מקורות מימון מגוונים, התואמים את צרכי הלקוח ויכולותיו. 

אנו עובדים עם מספר רב של קרנות סיוע חוץ בנקאיות המעניקות הלוואות בתנאים טובים מאלו של הבנקים ואשר אינן מהוות חלק ממסגרת האשראי הבנקאית שלכם.

כל גיוס מימון מלווה באבחון ראשוני והערכת סיכויי הלקוח לגייס את הסכום הנדרש לפעילותו.

.

גיוס אשראי להקמת עסק

הסטטיסטיקה העגומה של סגירת עסקים בישראל הביאה לכך שבשנים האחרונות הבנקים מקשיחים את התנאים לקבלת האשראי, בעיקר ליזמים המבקשים להקים עסק חדש.

הפתרון הינו גיוס מימון באמצעות קרנות ייעודיות המעניקות מימון להקמת עסק חדש בתנאים משופרים מאלו של הבנק – ריביות נמוכות ומיעוט בטחונות.

אנו נבדוק עבורכם את הרעיון העסקי והכדאיות הכלכלית שבו, נבצע התאמה אישית לקרנות הרלוונטיות ונגייס לכם את המימון הדרוש.

גיוס אשראי לעסק קיים

בחיי כל עסק ישנם שלבים שונים בהם הוא נזקק לאשראי בשל קשיים כספיים, על מנת לצמוח ולהתפתח, להשקיע בציוד חדש, או להרחיב את קהל הלקוחות.

אנו נבצע עבורכם אבחון מקצועי ראשוני ללא עלות של מצב העסק, נעריך את האפשרויות העומדות בפניכם ונתאים לכם את מקורות האשראי.

מאותו שלב נלווה אתכם צעד אחר צעד עד קבלת ההלוואה.

עושים עסק תמונה

שלבים בקבלת הלוואה מהקרן בערבות מדינה

פגישה עם היועץ, איסוף חומרים והכנת תוכנית עסקית לקרן.

זמן משוער – חמישה ימי עבודה

שליחת התוכנית העסקית והנספחים לקרן

פגישה עם כלכלן בודק מטעם הקרן בבית העסק

זמן משוער – עשרה ימי עבודה

גיבוש המלצה על ידי כלכלני הקרן. במידה וההמלצה חיובית היא תועבר לסניף הבנק בו ביקש הלווה לבצע את ההלוואה

זמן משוער – שבעה ימי עבודה

פגישה בבנק שנבחר לביצוע ההלוואה. בתום הפגישה יגבש הבנק את המלצתו לקרן

זמן משוער – שבעה ימי עבודה

הבקשה עולה לוועדת אשראי של הקרן (בהשתתפות: נציג הקרן, נציג הבנק ונציג משרד האוצר). הוועדה מגבשת החלטה סופית לגבי סכום ההלוואה המאושר

זמן משוער – עשרה ימי עבודה

העמדת בטחונות (עסק חדש 10% מסכום ההלוואה מופקד כפיקדון. עסק קיים 25% פיקדון), הצגת חשבוניות ביצוע עבור הון עצמי (20% מגובה ההשקעה) וחתימה על מסמכים בסניף הבנק

הלקוחות שלנו מספרים

שאולי משמש כיועץ עסקי אצלנו במעלו"ת דרום של משרד העלייה והקליטה כחמש שנים והוא מתמחה בגיוס מימון וליווי עסקי ופיננסי. במהלך התקופה הזו הוא עזר לעשרות עולים חדשים ותושבים חוזרים, שביקשו להקים עסקים ו/או נדרשו לליווי לעסקים קיימים שלהם. שאולי ממלא את תפקידו לשביעות רצוננו ולשביעות רצונם של העולים והתושבים החוזרים.
סרגיי ברגון
מנהל מעלו"ת דרום – משרד העלייה והקליטה

שאלות נפוצות

בניגוד לעבר בו היו הבנקים מונופול כמעט בלעדי בכל הנוגע להלוואות וגיוס מימון לעסקים, הרי שכיום נכנסו לתמונה גופים נוספים כגון: קרנות ממשלתיות לסיוע לעסקים, חברות כרטיסי אשראי וקרנות פילנתרופיות. גיוס מימון באמצעות גופים אלו מאפשר מיעוט בטחונות, ריביות נמוכות והוא מחוץ למסגרת האשראי הבנקאית.

לשם גיוס מימון באמצעות אחת הקרנות נדרשת תוכנית עסקית. התוכנית כוללת ניתוח של העסק, הצגת מטרות ההלוואה ובניית תחזית פיננסית לעתיד הכוללת גם יכולת ההחזר להלוואה המבוקשת. באמצעות התוכנית העסקית תוכל הקרן להבין באופן המיטבי מהם הצרכים של העסק והדבר יגדיל את הסיכויים לגייס את המימון. 

למעשה כל עסק בישראל זכאי לקבל הלוואה מהקרן בערבות מדינה, אולם זאת בתנאי שהוא עומד במספר תנאי סף ראשוניים: חשבון בנק תקין ונקי מהגבלות ועיקולים וללא החזרות שיקים ו/או הוראות קבע. ללא חובות לרשות המיסים וללא תיקים פתוחים בהוצאה לפועל.

מחשבון הלוואות

/*! nouislider - 10.0.0 - 2017-05-28 14:52:49 */ !function(a){"function"==typeof define&&define.amd?define([],a):"object"==typeof exports?module.exports=a():window.noUiSlider=a()}(function(){"use strict";function a(a){return"object"==typeof a&&"function"==typeof a.to&&"function"==typeof a.from}function b(a){a.parentElement.removeChild(a)}function c(a){a.preventDefault()}function d(a){return a.filter(function(a){return this[a]?!1:this[a]=!0},{})}function e(a,b){return Math.round(a/b)*b}function f(a,b){var c=a.getBoundingClientRect(),d=a.ownerDocument,e=d.documentElement,f=o(d);return/webkit.*Chrome.*Mobile/i.test(navigator.userAgent)&&(f.x=0),b?c.top+f.y-e.clientTop:c.left+f.x-e.clientLeft}function g(a){return"number"==typeof a&&!isNaN(a)&&isFinite(a)}function h(a,b,c){c>0&&(l(a,b),setTimeout(function(){m(a,b)},c))}function i(a){return Math.max(Math.min(a,100),0)}function j(a){return Array.isArray(a)?a:[a]}function k(a){a=String(a);var b=a.split(".");return b.length>1?b[1].length:0}function l(a,b){a.classList?a.classList.add(b):a.className+=" "+b}function m(a,b){a.classList?a.classList.remove(b):a.className=a.className.replace(new RegExp("(^|\\b)"+b.split(" ").join("|")+"(\\b|$)","gi")," ")}function n(a,b){return a.classList?a.classList.contains(b):new RegExp("\\b"+b+"\\b").test(a.className)}function o(a){var b=void 0!==window.pageXOffset,c="CSS1Compat"===(a.compatMode||""),d=b?window.pageXOffset:c?a.documentElement.scrollLeft:a.body.scrollLeft,e=b?window.pageYOffset:c?a.documentElement.scrollTop:a.body.scrollTop;return{x:d,y:e}}function p(){return window.navigator.pointerEnabled?{start:"pointerdown",move:"pointermove",end:"pointerup"}:window.navigator.msPointerEnabled?{start:"MSPointerDown",move:"MSPointerMove",end:"MSPointerUp"}:{start:"mousedown touchstart",move:"mousemove touchmove",end:"mouseup touchend"}}function q(){var a=!1;try{var b=Object.defineProperty({},"passive",{get:function(){a=!0}});window.addEventListener("test",null,b)}catch(c){}return a}function r(){return window.CSS&&CSS.supports&&CSS.supports("touch-action","none")}function s(a,b){return 100/(b-a)}function t(a,b){return 100*b/(a[1]-a[0])}function u(a,b){return t(a,a[0]=b[c];)c+=1;return c}function x(a,b,c){if(c>=a.slice(-1)[0])return 100;var d,e,f,g,h=w(c,a);return d=a[h-1],e=a[h],f=b[h-1],g=b[h],f+u([d,e],c)/s(f,g)}function y(a,b,c){if(c>=100)return a.slice(-1)[0];var d,e,f,g,h=w(c,b);return d=a[h-1],e=a[h],f=b[h-1],g=b[h],v([d,e],(c-f)*s(f,g))}function z(a,b,c,d){if(100===d)return d;var f,g,h=w(d,a);return c?(f=a[h-1],g=a[h],d-f>(g-f)/2?g:f):b[h-1]?a[h-1]+e(d-a[h-1],b[h-1]):d}function A(a,b,c){var d;if("number"==typeof b&&(b=[b]),"[object Array]"!==Object.prototype.toString.call(b))throw new Error("noUiSlider ("+$+"): 'range' contains invalid value.");if(d="min"===a?0:"max"===a?100:parseFloat(a),!g(d)||!g(b[0]))throw new Error("noUiSlider ("+$+"): 'range' value isn't numeric.");c.xPct.push(d),c.xVal.push(b[0]),d?c.xSteps.push(isNaN(b[1])?!1:b[1]):isNaN(b[1])||(c.xSteps[0]=b[1]),c.xHighestCompleteStep.push(0)}function B(a,b,c){if(!b)return!0;c.xSteps[a]=t([c.xVal[a],c.xVal[a+1]],b)/s(c.xPct[a],c.xPct[a+1]);var d=(c.xVal[a+1]-c.xVal[a])/c.xNumSteps[a],e=Math.ceil(Number(d.toFixed(3))-1),f=c.xVal[a]+c.xNumSteps[a]*e;c.xHighestCompleteStep[a]=f}function C(a,b,c){this.xPct=[],this.xVal=[],this.xSteps=[c||!1],this.xNumSteps=[!1],this.xHighestCompleteStep=[],this.snap=b;var d,e=[];for(d in a)a.hasOwnProperty(d)&&e.push([a[d],d]);for(e.sort(e.length&&"object"==typeof e[0][0]?function(a,b){return a[0][0]-b[0][0]}:function(a,b){return a[0]-b[0]}),d=0;d<e.length;d++)A(e[d][1],e[d][0],this);for(this.xNumSteps=this.xSteps.slice(0),d=0;d<this.xNumSteps.length;d++)B(d,this.xNumSteps[d],this)}function D(b){if(a(b))return!0;throw new Error("noUiSlider ("+$+"): 'format' requires 'to' and 'from' methods.")}function E(a,b){if(!g(b))throw new Error("noUiSlider ("+$+"): 'step' is not numeric.");a.singleStep=b}function F(a,b){if("object"!=typeof b||Array.isArray(b))throw new Error("noUiSlider ("+$+"): 'range' is not an object.");if(void 0===b.min||void 0===b.max)throw new Error("noUiSlider ("+$+"): Missing 'min' or 'max' in 'range'.");if(b.min===b.max)throw new Error("noUiSlider ("+$+"): 'range' 'min' and 'max' cannot be equal.");a.spectrum=new C(b,a.snap,a.singleStep)}function G(a,b){if(b=j(b),!Array.isArray(b)||!b.length)throw new Error("noUiSlider ("+$+"): 'start' option is incorrect.");a.handles=b.length,a.start=b}function H(a,b){if(a.snap=b,"boolean"!=typeof b)throw new Error("noUiSlider ("+$+"): 'snap' option must be a boolean.")}function I(a,b){if(a.animate=b,"boolean"!=typeof b)throw new Error("noUiSlider ("+$+"): 'animate' option must be a boolean.")}function J(a,b){if(a.animationDuration=b,"number"!=typeof b)throw new Error("noUiSlider ("+$+"): 'animationDuration' option must be a number.")}function K(a,b){var c,d=[!1];if("lower"===b?b=[!0,!1]:"upper"===b&&(b=[!1,!0]),b===!0||b===!1){for(c=1;c<a.handles;c++)d.push(b);d.push(!1)}else{if(!Array.isArray(b)||!b.length||b.length!==a.handles+1)throw new Error("noUiSlider ("+$+"): 'connect' option doesn't match handle count.");d=b}a.connect=d}function L(a,b){switch(b){case"horizontal":a.ort=0;break;case"vertical":a.ort=1;break;default:throw new Error("noUiSlider ("+$+"): 'orientation' option is invalid.")}}function M(a,b){if(!g(b))throw new Error("noUiSlider ("+$+"): 'margin' option must be numeric.");if(0!==b&&(a.margin=a.spectrum.getMargin(b),!a.margin))throw new Error("noUiSlider ("+$+"): 'margin' option is only supported on linear sliders.")}function N(a,b){if(!g(b))throw new Error("noUiSlider ("+$+"): 'limit' option must be numeric.");if(a.limit=a.spectrum.getMargin(b),!a.limit||a.handles<2)throw new Error("noUiSlider ("+$+"): 'limit' option is only supported on linear sliders with 2 or more handles.")}function O(a,b){if(!g(b))throw new Error("noUiSlider ("+$+"): 'padding' option must be numeric.");if(0!==b){if(a.padding=a.spectrum.getMargin(b),!a.padding)throw new Error("noUiSlider ("+$+"): 'padding' option is only supported on linear sliders.");if(a.padding=50)throw new Error("noUiSlider ("+$+"): 'padding' option must be less than half the range.")}}function P(a,b){switch(b){case"ltr":a.dir=0;break;case"rtl":a.dir=1;break;default:throw new Error("noUiSlider ("+$+"): 'direction' option was not recognized.")}}function Q(a,b){if("string"!=typeof b)throw new Error("noUiSlider ("+$+"): 'behaviour' must be a string containing options.");var c=b.indexOf("tap")>=0,d=b.indexOf("drag")>=0,e=b.indexOf("fixed")>=0,f=b.indexOf("snap")>=0,g=b.indexOf("hover")>=0;if(e){if(2!==a.handles)throw new Error("noUiSlider ("+$+"): 'fixed' behaviour must be used with 2 handles");M(a,a.start[1]-a.start[0])}a.events={tap:c||f,drag:d,fixed:e,snap:f,hover:g}}function R(a,b){if(b!==!1)if(b===!0){a.tooltips=[];for(var c=0;c<a.handles;c++)a.tooltips.push(!0)}else{if(a.tooltips=j(b),a.tooltips.length!==a.handles)throw new Error("noUiSlider ("+$+"): must pass a formatter for all handles.");a.tooltips.forEach(function(a){if("boolean"!=typeof a&&("object"!=typeof a||"function"!=typeof a.to))throw new Error("noUiSlider ("+$+"): 'tooltips' must be passed a formatter or 'false'.")})}}function S(a,b){a.ariaFormat=b,D(b)}function T(a,b){a.format=b,D(b)}function U(a,b){if(void 0!==b&&"string"!=typeof b&&b!==!1)throw new Error("noUiSlider ("+$+"): 'cssPrefix' must be a string or `false`.");a.cssPrefix=b}function V(a,b){if(void 0!==b&&"object"!=typeof b)throw new Error("noUiSlider ("+$+"): 'cssClasses' must be an object.");if("string"==typeof a.cssPrefix){a.cssClasses={};for(var c in b)b.hasOwnProperty(c)&&(a.cssClasses[c]=a.cssPrefix+b[c])}else a.cssClasses=b}function W(a,b){if(b!==!0&&b!==!1)throw new Error("noUiSlider ("+$+"): 'useRequestAnimationFrame' option should be true (default) or false.");a.useRequestAnimationFrame=b}function X(a){var b={margin:0,limit:0,padding:0,animate:!0,animationDuration:300,ariaFormat:_,format:_},c={step:{r:!1,t:E},start:{r:!0,t:G},connect:{r:!0,t:K},direction:{r:!0,t:P},snap:{r:!1,t:H},animate:{r:!1,t:I},animationDuration:{r:!1,t:J},range:{r:!0,t:F},orientation:{r:!1,t:L},margin:{r:!1,t:M},limit:{r:!1,t:N},padding:{r:!1,t:O},behaviour:{r:!0,t:Q},ariaFormat:{r:!1,t:S},format:{r:!1,t:T},tooltips:{r:!1,t:R},cssPrefix:{r:!1,t:U},cssClasses:{r:!1,t:V},useRequestAnimationFrame:{r:!1,t:W}},d={connect:!1,direction:"ltr",behaviour:"tap",orientation:"horizontal",cssPrefix:"noUi-",cssClasses:{target:"target",base:"base",origin:"origin",handle:"handle",handleLower:"handle-lower",handleUpper:"handle-upper",horizontal:"horizontal",vertical:"vertical",background:"background",connect:"connect",ltr:"ltr",rtl:"rtl",draggable:"draggable",drag:"state-drag",tap:"state-tap",active:"active",tooltip:"tooltip",pips:"pips",pipsHorizontal:"pips-horizontal",pipsVertical:"pips-vertical",marker:"marker",markerHorizontal:"marker-horizontal",markerVertical:"marker-vertical",markerNormal:"marker-normal",markerLarge:"marker-large",markerSub:"marker-sub",value:"value",valueHorizontal:"value-horizontal",valueVertical:"value-vertical",valueNormal:"value-normal",valueLarge:"value-large",valueSub:"value-sub"},useRequestAnimationFrame:!0};a.format&&!a.ariaFormat&&(a.ariaFormat=a.format),Object.keys(c).forEach(function(e){if(void 0===a[e]&&void 0===d[e]){if(c[e].r)throw new Error("noUiSlider ("+$+"): '"+e+"' is required.");return!0}c[e].t(b,void 0===a[e]?d[e]:a[e])}),b.pips=a.pips;var e=[["left","top"],["right","bottom"]];return b.style=e[b.dir][b.ort],b.styleOposite=e[b.dir?0:1][b.ort],b}function Y(a,e,g){function k(a,b){var c=xa.createElement("div");return b&&l(c,b),a.appendChild(c),c}function s(a,b){var c=k(a,e.cssClasses.origin),d=k(c,e.cssClasses.handle);return d.setAttribute("data-handle",b),d.setAttribute("tabindex","0"),d.setAttribute("role","slider"),d.setAttribute("aria-orientation",e.ort?"vertical":"horizontal"),0===b?l(d,e.cssClasses.handleLower):b===e.handles-1&&l(d,e.cssClasses.handleUpper),c}function t(a,b){return b?k(a,e.cssClasses.connect):!1}function u(a,b){ia=[],ja=[],ja.push(t(b,a[0]));for(var c=0;c<e.handles;c++)ia.push(s(b,c)),ra[c]=c,ja.push(t(b,a[c+1]))}function v(a){l(a,e.cssClasses.target),0===e.dir?l(a,e.cssClasses.ltr):l(a,e.cssClasses.rtl),0===e.ort?l(a,e.cssClasses.horizontal):l(a,e.cssClasses.vertical),ha=k(a,e.cssClasses.base)}function w(a,b){return e.tooltips[b]?k(a.firstChild,e.cssClasses.tooltip):!1}function x(){var a=ia.map(w);ea("update",function(b,c,d){if(a[c]){var f=b[c];e.tooltips[c]!==!0&&(f=e.tooltips[c].to(d[c])),a[c].innerHTML=f}})}function y(){ea("update",function(a,b,c,d,f){ra.forEach(function(a){var b=ia[a],d=S(qa,a,0,!0,!0,!0),g=S(qa,a,100,!0,!0,!0),h=f[a],i=e.ariaFormat.to(c[a]);b.children[0].setAttribute("aria-valuemin",d.toFixed(1)),b.children[0].setAttribute("aria-valuemax",g.toFixed(1)),b.children[0].setAttribute("aria-valuenow",h.toFixed(1)),b.children[0].setAttribute("aria-valuetext",i)})})}function z(a,b,c){if("range"===a||"steps"===a)return ta.xVal;if("count"===a){if(!b)throw new Error("noUiSlider ("+$+"): 'values' required for mode 'count'.");var d,e=100/(b-1),f=0;for(b=[];(d=f++*e)=l;l=e(l,h)){for(n=ta.toStepping(l),o=n-k,r=o/a,s=Math.round(r),t=o/s,m=1;s>=m;m+=1)p=k+m*t,f[p.toFixed(5)]=["x",0];q=c.indexOf(l)>-1?1:"steps"===b?2:0,!g&&i&&(q=0),l===v&&j||(f[n.toFixed(5)]=[l,q]),k=n}}),f}function B(a,b,c){function d(a,b){var c=b===e.cssClasses.value,d=c?j:m,f=c?h:i;return b+" "+d[e.ort]+" "+f[a]}function f(a,f){f[1]=f[1]&&b?b(f[0],f[1]):f[1];var h=k(g,!1);h.className=d(f[1],e.cssClasses.marker),h.style[e.style]=a+"%",f[1]&&(h=k(g,!1),h.className=d(f[1],e.cssClasses.value),h.style[e.style]=a+"%",h.innerText=c.to(f[0]))}var g=xa.createElement("div"),h=[e.cssClasses.valueNormal,e.cssClasses.valueLarge,e.cssClasses.valueSub],i=[e.cssClasses.markerNormal,e.cssClasses.markerLarge,e.cssClasses.markerSub],j=[e.cssClasses.valueHorizontal,e.cssClasses.valueVertical],m=[e.cssClasses.markerHorizontal,e.cssClasses.markerVertical];return l(g,e.cssClasses.pips),l(g,0===e.ort?e.cssClasses.pipsHorizontal:e.cssClasses.pipsVertical),Object.keys(a).forEach(function(b){f(b,a[b])}),g}function C(){la&&(b(la),la=null)}function D(a){C();var b=a.mode,c=a.density||1,d=a.filter||!1,e=a.values||!1,f=a.stepped||!1,g=z(b,e,f),h=A(c,b,g),i=a.format||{to:Math.round};return la=pa.appendChild(B(h,d,i))}function E(){var a=ha.getBoundingClientRect(),b="offset"+["Width","Height"][e.ort];return 0===e.ort?a.width||ha[b]:a.height||ha[b]}function F(a,b,c,d){var f=function(b){return pa.hasAttribute("disabled")?!1:n(pa,e.cssClasses.tap)?!1:(b=G(b,d.pageOffset))?a===ma.start&&void 0!==b.buttons&&b.buttons>1?!1:d.hover&&b.buttons?!1:(oa||b.preventDefault(),b.calcPoint=b.points[e.ort],void c(b,d)):!1},g=[];return a.split(" ").forEach(function(a){b.addEventListener(a,f,oa?{passive:!0}:!1),g.push([a,f])}),g}function G(a,b){var c,d,e=0===a.type.indexOf("touch"),f=0===a.type.indexOf("mouse"),g=0===a.type.indexOf("pointer");if(0===a.type.indexOf("MSPointer")&&(g=!0),e){if(a.touches.length>1)return!1;c=a.changedTouches[0].pageX,d=a.changedTouches[0].pageY}return b=b||o(xa),(f||g)&&(c=a.clientX+b.x,d=a.clientY+b.y),a.pageOffset=b,a.points=[c,d],a.cursor=f||g,a}function H(a){var b=a-f(ha,e.ort),c=100*b/E();return e.dir?100-c:c}function I(a){var b=100,c=!1;return ia.forEach(function(d,e){if(!d.hasAttribute("disabled")){var f=Math.abs(qa[e]-a);b>f&&(c=e,b=f)}}),c}function J(a,b,c,d){var e=c.slice(),f=[!a,a],g=[a,!a];d=d.slice(),a&&d.reverse(),d.length>1?d.forEach(function(a,c){var d=S(e,a,e[a]+b,f[c],g[c],!1);d===!1?b=0:(b=d-e[a],e[a]=d)}):f=g=[!0];var h=!1;d.forEach(function(a,d){h=W(a,c[a]+b,f[d],g[d])||h}),h&&d.forEach(function(a){K("update",a),K("slide",a)})}function K(a,b,c){Object.keys(va).forEach(function(d){var f=d.split(".")[0];a===f&&va[d].forEach(function(a){a.call(ka,ua.map(e.format.to),b,ua.slice(),c||!1,qa.slice())})})}function L(a,b){"mouseout"===a.type&&"HTML"===a.target.nodeName&&null===a.relatedTarget&&N(a,b)}function M(a,b){if(-1===navigator.appVersion.indexOf("MSIE 9")&&0===a.buttons&&0!==b.buttonsProperty)return N(a,b);var c=(e.dir?-1:1)*(a.calcPoint-b.startCalcPoint),d=100*c/b.baseSize;J(c>0,d,b.locations,b.handleNumbers)}function N(a,b){sa&&(m(sa,e.cssClasses.active),sa=!1),a.cursor&&(za.style.cursor="",za.removeEventListener("selectstart",c)),wa.forEach(function(a){ya.removeEventListener(a[0],a[1])}),m(pa,e.cssClasses.drag),V(),b.handleNumbers.forEach(function(a){K("change",a),K("set",a),K("end",a)})}function O(a,b){if(1===b.handleNumbers.length){var d=ia[b.handleNumbers[0]];if(d.hasAttribute("disabled"))return!1;sa=d.children[0],l(sa,e.cssClasses.active)}a.stopPropagation();var f=F(ma.move,ya,M,{startCalcPoint:a.calcPoint,baseSize:E(),pageOffset:a.pageOffset,handleNumbers:b.handleNumbers,buttonsProperty:a.buttons,locations:qa.slice()}),g=F(ma.end,ya,N,{handleNumbers:b.handleNumbers}),h=F("mouseout",ya,L,{handleNumbers:b.handleNumbers});wa=f.concat(g,h),a.cursor&&(za.style.cursor=getComputedStyle(a.target).cursor,ia.length>1&&l(pa,e.cssClasses.drag),za.addEventListener("selectstart",c,!1)),b.handleNumbers.forEach(function(a){K("start",a)})}function P(a){a.stopPropagation();var b=H(a.calcPoint),c=I(b);return c===!1?!1:(e.events.snap||h(pa,e.cssClasses.tap,e.animationDuration),W(c,b,!0,!0),V(),K("slide",c,!0),K("update",c,!0),K("change",c,!0),K("set",c,!0),void(e.events.snap&&O(a,{handleNumbers:[c]})))}function Q(a){var b=H(a.calcPoint),c=ta.getStep(b),d=ta.fromStepping(c);Object.keys(va).forEach(function(a){"hover"===a.split(".")[0]&&va[a].forEach(function(a){a.call(ka,d)})})}function R(a){a.fixed||ia.forEach(function(a,b){F(ma.start,a.children[0],O,{handleNumbers:[b]})}),a.tap&&F(ma.start,ha,P,{}),a.hover&&F(ma.move,ha,Q,{hover:!0}),a.drag&&ja.forEach(function(b,c){if(b!==!1&&0!==c&&c!==ja.length-1){var d=ia[c-1],f=ia[c],g=[b];l(b,e.cssClasses.draggable),a.fixed&&(g.push(d.children[0]),g.push(f.children[0])),g.forEach(function(a){F(ma.start,a,O,{handles:[d,f],handleNumbers:[c-1,c]})})}})}function S(a,b,c,d,f,g){return ia.length>1&&(d&&b>0&&(c=Math.max(c,a[b-1]+e.margin)),f&&b1&&e.limit&&(d&&b>0&&(c=Math.min(c,a[b-1]+e.limit)),f&&b50?-1:1,c=3+(ia.length+b*a);ia[a].childNodes[0].style.zIndex=c})}function W(a,b,c,d){return b=S(qa,a,b,c,d,!1),b===!1?!1:(U(a,b),!0)}function Y(a){if(ja[a]){var b=0,c=100;0!==a&&(b=qa[a-1]),a!==ja.length-1&&(c=qa[a]),ja[a].style[e.style]=T(b),ja[a].style[e.styleOposite]=T(100-c)}}function Z(a,b){null!==a&&a!==!1&&("number"==typeof a&&(a=String(a)),a=e.format.from(a),a===!1||isNaN(a)||W(b,ta.toStepping(a),!1,!1))}function _(a,b){var c=j(a),d=void 0===qa[0];b=void 0===b?!0:!!b,c.forEach(Z),e.animate&&!d&&h(pa,e.cssClasses.tap,e.animationDuration),ra.forEach(function(a){W(a,qa[a],!0,!1)}),V(),ra.forEach(function(a){K("update",a),null!==c[a]&&b&&K("set",a)})}function aa(a){_(e.start,a)}function ba(){var a=ua.map(e.format.to);return 1===a.length?a[0]:a}function ca(){for(var a in e.cssClasses)e.cssClasses.hasOwnProperty(a)&&m(pa,e.cssClasses[a]);for(;pa.firstChild;)pa.removeChild(pa.firstChild);delete pa.noUiSlider}function da(){return qa.map(function(a,b){var c=ta.getNearbySteps(a),d=ua[b],e=c.thisStep.step,f=null;e!==!1&&d+e>c.stepAfter.startValue&&(e=c.stepAfter.startValue-d),f=d>c.thisStep.startValue?c.thisStep.step:c.stepBefore.step===!1?!1:d-c.stepBefore.highestStep,100===a?e=null:0===a&&(f=null);var g=ta.countStepDecimals();return null!==e&&e!==!1&&(e=Number(e.toFixed(g))),null!==f&&f!==!1&&(f=Number(f.toFixed(g))),[f,e]})}function ea(a,b){va[a]=va[a]||[],va[a].push(b),"update"===a.split(".")[0]&&ia.forEach(function(a,b){K("update",b)})}function fa(a){var b=a&&a.split(".")[0],c=b&&a.substring(b.length);Object.keys(va).forEach(function(a){var d=a.split(".")[0],e=a.substring(d.length);b&&b!==d||c&&c!==e||delete va[a]})}function ga(a,b){var c=ba(),d=["margin","limit","padding","range","animate","snap","step","format"];d.forEach(function(b){void 0!==a[b]&&(g[b]=a[b])});var f=X(g);d.forEach(function(b){void 0!==a[b]&&(e[b]=f[b])}),ta=f.spectrum,e.margin=f.margin,e.limit=f.limit,e.padding=f.padding,e.pips&&D(e.pips),qa=[],_(a.start||c,b)}var ha,ia,ja,ka,la,ma=p(),na=r(),oa=na&&q(),pa=a,qa=[],ra=[],sa=!1,ta=e.spectrum,ua=[],va={},wa=null,xa=a.ownerDocument,ya=xa.documentElement,za=xa.body;if(pa.noUiSlider)throw new Error("noUiSlider ("+$+"): Slider was already initialized.");return v(pa),u(e.connect,ha),ka={destroy:ca,steps:da,on:ea,off:fa,get:ba,set:_,reset:aa,__moveHandles:function(a,b,c){J(a,b,qa,c)},options:g,updateOptions:ga,target:pa,removePips:C,pips:D},R(e.events),_(e.start),e.pips&&D(e.pips),e.tooltips&&x(),y(),ka}function Z(a,b){if(!a||!a.nodeName)throw new Error("noUiSlider ("+$+"): create requires a single element, got: "+a);var c=X(b,a),d=Y(a,c,b);return a.noUiSlider=d,d}var $="10.0.0";C.prototype.getMargin=function(a){var b=this.xNumSteps[0];if(b&&a/b%1!==0)throw new Error("noUiSlider ("+$+"): 'limit', 'margin' and 'padding' must be divisible by step.");return 2===this.xPct.length?t(this.xVal,a):!1},C.prototype.toStepping=function(a){return a=x(this.xVal,this.xPct,a)},C.prototype.fromStepping=function(a){return y(this.xVal,this.xPct,a)},C.prototype.getStep=function(a){return a=z(this.xPct,this.xSteps,this.snap,a)},C.prototype.getNearbySteps=function(a){var b=w(a,this.xPct);return{stepBefore:{startValue:this.xVal[b-2],step:this.xNumSteps[b-2],highestStep:this.xHighestCompleteStep[b-2]},thisStep:{startValue:this.xVal[b-1],step:this.xNumSteps[b-1],highestStep:this.xHighestCompleteStep[b-1]},stepAfter:{startValue:this.xVal[b-0],step:this.xNumSteps[b-0],highestStep:this.xHighestCompleteStep[b-0]}}},C.prototype.countStepDecimals=function(){var a=this.xNumSteps.map(k);return Math.max.apply(null,a)},C.prototype.convert=function(a){return this.getStep(this.toStepping(a))};var _={to:function(a){return void 0!==a&&a.toFixed(2)},from:Number};return{version:$,create:Z}}); /*! nouislider - 10.0.0 - 2017-05-28 14:52:48 */.noUi-target,.noUi-target *{-webkit-touch-callout:none;-webkit-tap-highlight-color:transparent;-webkit-user-select:none;-ms-touch-action:none;touch-action:none;-ms-user-select:none;-moz-user-select:none;user-select:none;-moz-box-sizing:border-box;box-sizing:border-box}.noUi-target{position:relative;direction:ltr}.noUi-base{width:100%;height:100%;position:relative;z-index:1}.noUi-connect{position:absolute;right:0;top:0;left:0;bottom:0}.noUi-origin{position:absolute;height:0;width:0}.noUi-handle{position:relative;z-index:1}.noUi-state-tap .noUi-connect,.noUi-state-tap .noUi-origin{-webkit-transition:top .3s,right .3s,bottom .3s,left .3s;transition:top .3s,right .3s,bottom .3s,left .3s}.noUi-state-drag *{cursor:inherit!important}.noUi-base,.noUi-handle{-webkit-transform:translate3d(0,0,0);transform:translate3d(0,0,0)}.noUi-horizontal{height:18px}.noUi-horizontal .noUi-handle{width:34px;height:28px;left:-17px;top:-6px}.noUi-vertical{width:18px}.noUi-vertical .noUi-handle{width:28px;height:34px;left:-6px;top:-17px}.noUi-target{background:#FAFAFA;border-radius:4px;border:1px solid #D3D3D3;box-shadow:inset 0 1px 1px #F0F0F0,0 3px 6px -5px #BBB}.noUi-connect{background:#3FB8AF;border-radius:4px;box-shadow:inset 0 0 3px rgba(51,51,51,.45);-webkit-transition:background 450ms;transition:background 450ms}.noUi-draggable{cursor:ew-resize}.noUi-vertical .noUi-draggable{cursor:ns-resize}.noUi-handle{border:1px solid #D9D9D9;border-radius:3px;background:#FFF;cursor:default;box-shadow:inset 0 0 1px #FFF,inset 0 1px 7px #EBEBEB,0 3px 6px -3px #BBB}.noUi-active{box-shadow:inset 0 0 1px #FFF,inset 0 1px 7px #DDD,0 3px 6px -3px #BBB}.noUi-handle:after,.noUi-handle:before{content:"";display:block;position:absolute;height:14px;width:1px;background:#E8E7E6;left:14px;top:6px}.noUi-handle:after{left:17px}.noUi-vertical .noUi-handle:after,.noUi-vertical .noUi-handle:before{width:14px;height:1px;left:6px;top:14px}.noUi-vertical .noUi-handle:after{top:17px}[disabled] .noUi-connect{background:#B8B8B8}[disabled] .noUi-handle,[disabled].noUi-handle,[disabled].noUi-target{cursor:not-allowed}.noUi-pips,.noUi-pips *{-moz-box-sizing:border-box;box-sizing:border-box}.noUi-pips{position:absolute;color:#999}.noUi-value{position:absolute;white-space:nowrap;text-align:center}.noUi-value-sub{color:#ccc;font-size:10px}.noUi-marker{position:absolute;background:#CCC}.noUi-marker-large,.noUi-marker-sub{background:#AAA}.noUi-pips-horizontal{padding:10px 0;height:80px;top:100%;left:0;width:100%}.noUi-value-horizontal{-webkit-transform:translate3d(-50%,50%,0);transform:translate3d(-50%,50%,0)}.noUi-marker-horizontal.noUi-marker{margin-left:-1px;width:2px;height:5px}.noUi-marker-horizontal.noUi-marker-sub{height:10px}.noUi-marker-horizontal.noUi-marker-large{height:15px}.noUi-pips-vertical{padding:0 10px;height:100%;top:0;left:100%}.noUi-value-vertical{-webkit-transform:translate3d(0,50%,0);transform:translate3d(0,50%,0);padding-left:25px}.noUi-marker-vertical.noUi-marker{width:5px;height:2px;margin-top:-1px}.noUi-marker-vertical.noUi-marker-sub{width:10px}.noUi-marker-vertical.noUi-marker-large{width:15px}.noUi-tooltip{display:block;position:absolute;border:1px solid #D9D9D9;border-radius:3px;background:#fff;color:#000;padding:5px;text-align:center;white-space:nowrap}.noUi-horizontal .noUi-tooltip{-webkit-transform:translate(-50%,0);transform:translate(-50%,0);left:50%;bottom:120%}.noUi-vertical .noUi-tooltip{-webkit-transform:translate(0,-50%);transform:translate(0,-50%);top:50%;right:120%} #homerageslider{ padding: 40px 0; } .value-pop { clear: both; float: left; position: absolute; line-height: 68px; left: -70px; top: -71px; width: 180px; height: 85px; text-align: center; outline: none; font-size: 40px; color: #6ec1e4; background: url(assets/images/shape.png); } #slider-range{ width: 100%; float: left; margin-top: 50px; } .noUi-base div{ cursor: pointer; outline: none; } .noUi-horizontal .noUi-handle{ background: #6ec1e4; width: 50px; height: 50px; border-radius: 50px; left: -25px; top: -25px; border: 0; box-shadow: none; } .noUi-handle:after, .noUi-handle:before{ display: none; } .noUi-target{ border-radius: 0; height: 1px; box-shadow: none; background: #000; border: 0; } #slider-range-value{ display: none; } .range-text{ width: 100%; float: left; padding: 85px 0 65px; color: #4054b2; font-family: assistant; text-align: center; font-size: 22px; } .range-text span{ font-size: 40px; font-weight: 800; } .loan-btn{ height: 65px; background: #4054b2; color: #fff; text-align: center; font-weight: 700; width: 360px; font-size: 26px; display: inline-block; text-decoration: none; line-height: 65px; } #how{ height: auto; padding-bottom: 40px; position: relative; } .howbg{ width: 50%; position: absolute; left: 0; top: 0; height: 100%; background-image: url(assets/images/steps.jpg); background-size: cover; } #how h2{ } #levelcont{ width: 100%; float: right; max-width: 545px; } .level { width: 100%; clear: both; float: right; text-align: right; } .level img{ width: 50px; float: right; } .level-text-wrap{ float: right; padding: 12px 0; clear: both; } .level-title{ color: #F57D2C; font-size: 22px; font-weight: 700; } .level-text{ color: #4A4A4A; font-size: 17px; font-family: 'almoni'; font-weight: 400; margin-top: 5px; } .level-text p{ padding: 0; margin: 0; } .arrow-down:last-child{ display: none; } #levelcont{ text-align: center; } .arrow-down{ display: block; clear: both; float: right; margin-right: 120px; margin-top: 10px; margin-bottom: 10px; } #howbottom{ padding: 160px 0; height: 618px; background: rgba(243, 243, 243, 0.95); } #howbottom p{ text-align: right; font-size: 22px; font-family: 'almoni'; font-weight: 400; line-height: 36px; } .homecontact-img{ display: block; width: 100%; height: auto; } .contact-right{ float: right; box-sizing: border-box; width: 62%; height: 500px; background: #6ec1e4; } .contact-left{ width: 38%; box-sizing: border-box; float: right; height: 500px; background: #fbe0d5; } #footercontact{ box-sizing: border-box; width: 100%; background: red; } .contact-form-bottom-left, .contact-form-bottom{ padding-top: 60px; margin: 0 auto; height: 200px; width: 62%; } .snif li{ list-style-type: none; } .snif{ margin-top: 20px; width: 100%; font-size: 22px; line-height: 1.75; color: #39393A; font-family: 'almoni'; } .snif a{ color: #39393A; text-decoration: none; } .snif-title{ font-weight: bold; } .snif h2.widgettitle{ border: none; font-weight: bold; margin-top: 20px; width: 100%; font-size: 22px; line-height: 1.75; color: #39393A; font-family: 'almoni'; margin: 0; padding: 0; } .contact-form-bottom h2.widgettitle{ padding: 0; margin: 0; color: #fff; margin-top: 30px; } .contact-form-bottom li{ text-indent: 0; list-style-type: none; } .contact-form-bottom li::before{ display: none; } .contact-form-bottom input{ background: transparent; color: #fff; font-family: 'almoni'; font-weight: 400; font-size: 22px; border: 0; border-bottom: solid 1px #fff; outline: 0; box-sizing: border-box; line-height: 36px; margin-top: 15px; margin-bottom: 15px; } .contact-form-bottom br{ display: none; } .input-email{ width: 100%; float: right; } .input50{ float: right; width: 100%; margin-left: 4%; } div.wpcf7-response-output{ padding: 0; margin: 0; text-align: center; margin-top: -15px; box-sizing: border-box; width: 96%; } span.wpcf7-not-valid-tip{ position: absolute; top: 70px; right: 16px; font-size: 16px; min-width: 300px; width: 100%; line-height: 1.2; font-weight: 300; color: #000; } .contact-form-bottom input[type=submit]{ float: left; background: #fff; color: #6ec1e4; text-align: center; width: 18%; float: right; margin-right: 2%; } input[type=submit]:hover{ cursor: pointer; } .input_50 { width: 50%; box-sizing: border-box; padding: 2%; float: right; } nf-field{ display: inline; } input { border: 0; border-radius: 0; -webkit-appearance: none; } ::-webkit-input-placeholder { /* Chrome/Opera/Safari */ color: #fff; font-family: 'almoni'; font-size: 22px; font-weight: 300; line-height: 36px; } ::-moz-placeholder { /* Firefox 19+ */ color: #fff; font-family: 'almoni'; font-size: 22px; font-weight: 300; line-height: 36px; } :-ms-input-placeholder { /* IE 10+ */ color: #fff; font-family: 'almoni'; font-size: 22px; font-weight: 300; line-height: 36px; } :-moz-placeholder { /* Firefox 18- */ color: #fff; font-family: 'almoni'; font-size: 22px; font-weight: 300; line-height: 36px; } @font-face { font-family: 'PauzaFOT'; src: url('assets/css/fonts/PauzaFOT-Light.woff'); font-weight: 300; } @font-face { font-family: 'PauzaFOT'; src: url('assets/css/fonts/PauzaFOT-Book.woff'); font-weight: 400; } @font-face { font-family: 'PauzaFOT'; src: url('assets/css/fonts/PauzaFOT-Bold.woff'); font-weight: 700; } @font-face { font-family: 'PauzaFOT'; src: url('assets/css/fonts/PauzaFOT-Black.woff'); font-weight: 800; } @font-face { font-family: 'almoni'; src: url('assets/css/fonts/almoni-dl-aaa-regular.woff'); font-weight: 400; } body{ font-family: 'almoni'; font-weight: 400; padding: 0; font-size: 22px; margin: 0; color: #4A4A4A; line-height: 36px; } .section{ width: 100%; clear: both; float: left; box-sizing: border-box; } .left{ float: left; } .right{ float: right; } #mainTop{ background-size: cover; position: relative; box-sizing: border-box; } .home #mainTop{ height: 800px; } .logo-top{ position: absolute; left: -92px; top: 0; } #mainTop .wrapper{ height: 100%; position: relative; padding-top: 45px; } .wrapper{ width: 74%; margin: 0 auto; height: 100%; } .tophome a{ color: #fff; text-decoration: none; } p.tophome{ padding: 0; margin: 0; font-family: PauzaFOT; font-style: normal; font-weight: 700; line-height: normal; font-size: 26px; text-align: center; color: #fff; } #main-menu{ clear: both; text-align: center; width: 100%; max-width: 420px; border-top: solid 1px #fff; margin: 0 auto; } #main-menu ul { padding: 0; margin: 0; width: auto; padding-top: 15px; } #main-menu ul li { padding-left: 0; text-indent: 0; height: 15px; padding: 0 10px; display: inline-block; border-right: 1px solid #fff; line-height: 17px; } #main-menu ul li:first-child{ border-right: none; } #main-menu ul li a{ font-family: PauzaFOT; font-size: 20px; font-weight: 400; text-align: center; color: #fff; text-decoration: none; } #main-menu ul li::before{ display: none; } #headerText{ color: #fff; text-align: center; margin-top: 105px; } #headerText h1{ padding: 0; margin: 0; color: #fff; font-size: 60px; font-weight: 700; text-align: center; line-height: 1.2; } #headerText p{ color: #fff; font-size: 22px; } .home-top-btn{ width: 166px; height: 62px; line-height: 62px; color: #fff; display: inline-block; margin: 0 15px; background: #6ec1e4; text-decoration: none; font-size: 26px; } .text-center{ text-align: center; } #sliderhome{ padding: 85px 0; overflow: hidden; } .top-new-text{ font-size: 25px; letter-spacing: 3px!important; margin-bottom: 10px!important; display: inline-block; padding-left: 10px; padding-right: 10px; } #sliderhome .item{ width: 100%; box-sizing: border-box; height: 446px; padding: 0 3px; } #sliderhome .owl-nav{ position: absolute; top: 50%; width: 100%; margin-top: -25px; } #sliderhome p{ padding: 0; margin: 0; } #sliderhome .owl-prev{ float: left; margin-left: -120px; height: 56px; width: 56px; background: url(assets/images/left.png); text-indent: -9999px; } #sliderhome .owl-next{ float: right; margin-right: -120px; text-indent: -9999px; height: 56px; width: 56px; background: url(assets/images/right.png); } #homerageslider{ padding: 40px 0; } #slider-range{ width: 100%; float: left; margin-top: 50px; } .noUi-base div{ cursor: pointer; outline: none; } .noUi-horizontal .noUi-handle{ background: #6ec1e4; width: 50px; height: 50px; border-radius: 50px; left: -25px; top: -25px; border: 0; box-shadow: none; } .noUi-handle:after, .noUi-handle:before{ display: none; } .noUi-target{ border-radius: 0; height: 1px; box-shadow: none; background: #000; border: 0; } #slider-range-value{ display: none; } .range-text{ width: 100%; float: left; padding: 85px 0 65px; color: #4054b2; font-family: assistant; text-align: center; font-size: 22px; } .range-text span{ font-size: 40px; font-weight: 800; } .loan-btn{ height: 65px; background: #6ec1e4; color: #fff; text-align: center; font-weight: 700; width: 360px; font-size: 26px; display: inline-block; text-decoration: none; line-height: 65px; } #how{ height: auto; padding-bottom: 40px; position: relative; } .value-pop:before { content: '₪'; } .howbg{ width: 50%; position: absolute; left: 0; top: 0; height: 100%; background-image: url(assets/images/steps.jpg); background-size: cover; } #how h2{ } #levelcont{ width: 100%; float: right; max-width: 545px; } .level { width: 100%; clear: both; float: right; text-align: right; } .level img{ width: 50px; float: right; } .level-text-wrap{ float: right; padding: 12px 0; clear: both; } .level-title{ color: #F57D2C; font-size: 22px; font-weight: 700; } .level-text{ color: #4A4A4A; font-size: 17px; font-family: 'almoni'; font-weight: 400; margin-top: 5px; } .level-text p{ padding: 0; margin: 0; } .arrow-down:last-child{ display: none; } #levelcont{ text-align: center; } .arrow-down{ display: block; clear: both; float: right; margin-right: 120px; margin-top: 10px; margin-bottom: 10px; } #howbottom{ padding: 160px 0; height: 618px; background: rgba(243, 243, 243, 0.95); } #howbottom p{ text-align: right; font-size: 22px; font-family: 'almoni'; font-weight: 400; line-height: 36px; } .homecontact-img{ display: block; width: 100%; height: auto; } .contact-right{ float: right; box-sizing: border-box; width: 62%; height: 500px; background: #6ec1e4; } .contact-left{ width: 38%; box-sizing: border-box; float: right; height: 500px; background: #fbe0d5; } #footercontact{ box-sizing: border-box; width: 100%; background: red; } .contact-form-bottom-left, .contact-form-bottom{ padding-top: 60px; margin: 0 auto; height: 200px; width: 62%; } .snif li{ list-style-type: none; } .snif{ margin-top: 20px; width: 100%; font-size: 22px; line-height: 1.75; color: #39393A; font-family: 'almoni'; } .snif a{ color: #39393A; text-decoration: none; } .snif-title{ font-weight: bold; } .snif h2.widgettitle{ border: none; font-weight: bold; margin-top: 20px; width: 100%; font-size: 22px; line-height: 1.75; color: #39393A; font-family: 'almoni'; margin: 0; padding: 0; } .contact-form-bottom h2.widgettitle{ padding: 0; margin: 0; color: #fff; margin-top: 30px; } .contact-form-bottom li{ text-indent: 0; list-style-type: none; } .contact-form-bottom li::before{ display: none; } .contact-form-bottom input{ background: transparent; color: #fff; font-family: 'almoni'; font-weight: 400; font-size: 22px; border: 0; border-bottom: solid 1px #fff; outline: 0; box-sizing: border-box; line-height: 36px; margin-top: 15px; margin-bottom: 15px; } .contact-form-bottom br{ display: none; } .input-email{ width: 100%; float: right; } .input50{ float: right; width: 100%; margin-left: 4%; } div.wpcf7-response-output{ padding: 0; margin: 0; text-align: center; margin-top: -15px; box-sizing: border-box; width: 96%; } span.wpcf7-not-valid-tip{ position: absolute; top: 70px; right: 16px; font-size: 16px; min-width: 300px; width: 100%; line-height: 1.2; font-weight: 300; color: #000; } .contact-form-bottom input[type=submit]{ float: left; background: #fff; color: #6ec1e4; text-align: center; width: 18%; float: right; margin-right: 2%; } input[type=submit]:hover{ cursor: pointer; } .input_50 { width: 50%; box-sizing: border-box; padding: 2%; float: right; } nf-field{ display: inline; } .wpcf7-form-control-wrap{ padding: 2%; position: relative; width: 50%; display: block; float: right; box-sizing: border-box; } .wpcf7-form-control-wrap.email-353{ width: 78%; } .wpcf7-form-control.wpcf7-submit{ } @media screen and (max-width: 992px) { .noUi-horizontal .noUi-handle{ width: 40px; height: 40px; top: -19px; } .value-pop{ height: 68px; background: url(assets/images/shape-m.png); width: 155px; font-size: 20px; line-height: 49px; left: -55px; top: -58px; } .top-new-text{ display: none; } #headerText p{ display: none; } .home-top-btn{ margin-top: 50px; } .tophome a{ color: #6ec1e4; color: #fff; } .slicknav_menu{ z-index: 999; position: fixed; top: 0; right: 0; width: 100%; box-sizing: border-box; background: #222; } .wrapper{ box-sizing: border-box; padding: 0 20px; width: 100%; } .inner-item{ width: 82%; display: inline-block; float: none; } #sliderhome .item{ text-align: center; margin: 0 auto; } #sliderhome .owl-next{ margin-right: -14px; } #sliderhome .owl-prev{ margin-left: -14px; } #homerageslider{ width: 70%; float: none; margin: 0 auto; } .level{ text-align: center; } .arrow-down{ float: none; margin: 0 auto; margin-bottom: 20px; } .level img{ float: none; } .howbg{ width: 38%; } #sliderhome .owl-prev, #sliderhome .owl-next{ width: 40px; height: 40px; background-size: 100%; } #sliderhome{ padding: 35px 0; } div.wpcf7-response-output{ margin-top: 140px; width: 100%; } .wpcf7-form-control-wrap{ height: 100px; } #footercontact{ overflow: hidden; } }
300,000
300,000
60 חודשים בתשלום חודשי קבוע של 5,661 ש"ח
הלוואה בריבית ממוצעת של פריים+3.25%.
<!--הגש בקשה להלוואה-->
(function (factory) { if ( typeof define === 'function' && define.amd ) { // AMD. Register as an anonymous module. define([], factory); } else if ( typeof exports === 'object' ) { // Node/CommonJS module.exports = factory(); } else { // Browser globals window.wNumb = factory(); } }(function(){ 'use strict'; var FormatOptions = [ 'decimals', 'thousand', 'mark', 'prefix', 'suffix', 'encoder', 'decoder', 'negativeBefore', 'negative', 'edit', 'undo' ]; // General // Reverse a string function strReverse ( a ) { return a.split('').reverse().join(''); } // Check if a string starts with a specified prefix. function strStartsWith ( input, match ) { return input.substring(0, match.length) === match; } // Check is a string ends in a specified suffix. function strEndsWith ( input, match ) { return input.slice(-1 * match.length) === match; } // Throw an error if formatting options are incompatible. function throwEqualError( F, a, b ) { if ( (F[a] || F[b]) && (F[a] === F[b]) ) { throw new Error(a); } } // Check if a number is finite and not NaN function isValidNumber ( input ) { return typeof input === 'number' && isFinite( input ); } // Provide rounding-accurate toFixed method. // Borrowed: http://stackoverflow.com/a/21323330/775265 function toFixed ( value, exp ) { value = value.toString().split('e'); value = Math.round(+(value[0] + 'e' + (value[1] ? (+value[1] + exp) : exp))); value = value.toString().split('e'); return (+(value[0] + 'e' + (value[1] ? (+value[1] - exp) : -exp))).toFixed(exp); } // Formatting // Accept a number as input, output formatted string. function formatTo ( decimals, thousand, mark, prefix, suffix, encoder, decoder, negativeBefore, negative, edit, undo, input ) { var originalInput = input, inputIsNegative, inputPieces, inputBase, inputDecimals = '', output = ''; // Apply user encoder to the input. // Expected outcome: number. if ( encoder ) { input = encoder(input); } // Stop if no valid number was provided, the number is infinite or NaN. if ( !isValidNumber(input) ) { return false; } // Rounding away decimals might cause a value of -0 // when using very small ranges. Remove those cases. if ( decimals !== false && parseFloat(input.toFixed(decimals)) === 0 ) { input = 0; } // Formatting is done on absolute numbers, // decorated by an optional negative symbol. if ( input < 0 ) { inputIsNegative = true; input = Math.abs(input); } // Reduce the number of decimals to the specified option. if ( decimals !== false ) { input = toFixed( input, decimals ); } // Transform the number into a string, so it can be split. input = input.toString(); // Break the number on the decimal separator. if ( input.indexOf('.') !== -1 ) { inputPieces = input.split('.'); inputBase = inputPieces[0]; if ( mark ) { inputDecimals = mark + inputPieces[1]; } } else { // If it isn't split, the entire number will do. inputBase = input; } // Group numbers in sets of three. if ( thousand ) { inputBase = strReverse(inputBase).match(/.{1,3}/g); inputBase = strReverse(inputBase.join( strReverse( thousand ) )); } // If the number is negative, prefix with negation symbol. if ( inputIsNegative && negativeBefore ) { output += negativeBefore; } // Prefix the number if ( prefix ) { output += prefix; } // Normal negative option comes after the prefix. Defaults to '-'. if ( inputIsNegative && negative ) { output += negative; } // Append the actual number. output += inputBase; output += inputDecimals; // Apply the suffix. if ( suffix ) { output += suffix; } // Run the output through a user-specified post-formatter. if ( edit ) { output = edit ( output, originalInput ); } // All done. return output; } // Accept a sting as input, output decoded number. function formatFrom ( decimals, thousand, mark, prefix, suffix, encoder, decoder, negativeBefore, negative, edit, undo, input ) { var originalInput = input, inputIsNegative, output = ''; // User defined pre-decoder. Result must be a non empty string. if ( undo ) { input = undo(input); } // Test the input. Can't be empty. if ( !input || typeof input !== 'string' ) { return false; } // If the string starts with the negativeBefore value: remove it. // Remember is was there, the number is negative. if ( negativeBefore && strStartsWith(input, negativeBefore) ) { input = input.replace(negativeBefore, ''); inputIsNegative = true; } // Repeat the same procedure for the prefix. if ( prefix && strStartsWith(input, prefix) ) { input = input.replace(prefix, ''); } // And again for negative. if ( negative && strStartsWith(input, negative) ) { input = input.replace(negative, ''); inputIsNegative = true; } // Remove the suffix. // https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/String/slice if ( suffix && strEndsWith(input, suffix) ) { input = input.slice(0, -1 * suffix.length); } // Remove the thousand grouping. if ( thousand ) { input = input.split(thousand).join(''); } // Set the decimal separator back to period. if ( mark ) { input = input.replace(mark, '.'); } // Prepend the negative symbol. if ( inputIsNegative ) { output += '-'; } // Add the number output += input; // Trim all non-numeric characters (allow '.' and '-'); output = output.replace(/[^0-9\.\-.]/g, ''); // The value contains no parse-able number. if ( output === '' ) { return false; } // Covert to number. output = Number(output); // Run the user-specified post-decoder. if ( decoder ) { output = decoder(output); } // Check is the output is valid, otherwise: return false. if ( !isValidNumber(output) ) { return false; } return output; var tooltipSlider = document.getElementById('slider-tooltips'); noUiSlider.create(tooltipSlider, { start: [20, 80, 120], tooltips: [false, wNumb({decimals: 1}), true], range: { 'min': 0, 'max': 200 } }); } // Framework // Validate formatting options function validate ( inputOptions ) { var i, optionName, optionValue, filteredOptions = {}; if ( inputOptions['suffix'] === undefined ) { inputOptions['suffix'] = inputOptions['postfix']; } for ( i = 0; i = 0 && optionValue < 8 ) { filteredOptions[optionName] = optionValue; } else { throw new Error(optionName); } // These options, when provided, must be functions. } else if ( optionName === 'encoder' || optionName === 'decoder' || optionName === 'edit' || optionName === 'undo' ) { if ( typeof optionValue === 'function' ) { filteredOptions[optionName] = optionValue; } else { throw new Error(optionName); } // Other options are strings. } else { if ( typeof optionValue === 'string' ) { filteredOptions[optionName] = optionValue; } else { throw new Error(optionName); } } } // Some values can't be extracted from a // string if certain combinations are present. throwEqualError(filteredOptions, 'mark', 'thousand'); throwEqualError(filteredOptions, 'prefix', 'negative'); throwEqualError(filteredOptions, 'prefix', 'negativeBefore'); return filteredOptions; } // Pass all options as function arguments function passAll ( options, method, input ) { var i, args = []; // Add all options in order of FormatOptions for ( i = 0; i { setPaymentAmount(); setLoanAmount(); }); })(); var rangeSlider = document.getElementById('slider-range'); var rangeSliderValueElement = document.getElementById('slider-range-value'); $(".noUi-handle").append("
"); rangeSlider.noUiSlider.on('update', function (values, handle) { console.log(values[handle]); $(".value-pop").text(values[handle]); rangeSliderValueElement.innerHTML = values[handle]; }); $('.owl-carousel').owlCarousel({ loop: true, margin: 10, nav: true, responsive: { 0: { items: 1 }, 992: { items: 3 } } }); $('body').on('DOMNodeInserted', '.wpcf7-validation-errors', function () { $('html, body').animate({ scrollTop: $("#footercontact").offset().top }, 100); });

נשמח לעזור לך

Call Now Button
1
שלום,
נשמח לעזור בכל נושא, לחץ על הכפתור הירוק בשביל להתחיל את הצ'אט
Powered by