פתרונות מימון לעסקים

מרגישים חנוקים והבנק עצר לכם את האשראי ומאיים להחזיר שיקים?

רוצים להרחיב את פעילות העסק באמצעות רכישת ציוד חדש?

מבקשים להגשים חלום להקמת עסק חדש וצריכים מקורות מימון?

משרדנו מתמחה בגיוס מקורות מימון להקמת עסקים חדשים ופיתוח עסקים קיימים תוך שילוב מקורות מימון מגוונים, התואמים את צרכי הלקוח ויכולותיו. 

אנו עובדים עם מספר רב של קרנות סיוע חוץ בנקאיות המעניקות הלוואות בתנאים טובים מאלו של הבנקים ואשר אינן מהוות חלק ממסגרת האשראי הבנקאית שלכם.

כל גיוס מימון מלווה באבחון ראשוני והערכת סיכויי הלקוח לגייס את הסכום הנדרש.

עלות גיוס המימון מסובסדת באמצעות מעוף לעסקיםמשרד הכלכלה. 

.

גיוס אשראי להקמת עסק

הסטטיסטיקה העגומה של סגירת עסקים בישראל הביאה לכך שבשנים האחרונות הבנקים מקשיחים את התנאים לקבלת האשראי, בעיקר ליזמים המבקשים להקים עסק חדש.

הפתרון הינו גיוס מימון באמצעות קרנות ייעודיות המעניקות מימון להקמת עסק חדש בתנאים משופרים מאלו של הבנק – ריביות נמוכות ומיעוט בטחונות.

אנו נבדוק עבורכם את הרעיון העסקי והכדאיות הכלכלית שבו, נבצע התאמה אישית לקרנות הרלוונטיות ונגייס לכם את המימון הדרוש.

גיוס אשראי לעסק קיים

בחיי כל עסק ישנם שלבים שונים בהם הוא נזקק לאשראי בשל קשיים כספיים, על מנת לצמוח ולהתפתח, להשקיע בציוד חדש, או להרחיב את קהל הלקוחות.

אנו נבצע עבורכם אבחון מקצועי ראשוני ללא עלות של מצב העסק, נעריך את האפשרויות העומדות בפניכם ונתאים לכם את מקורות האשראי.

מאותו שלב נלווה אתכם צעד אחר צעד עד קבלת ההלוואה.

עושים עסק תמונה

שלבים בקבלת הלוואה מהקרן בערבות מדינה

פגישה עם היועץ, איסוף חומרים והכנת תוכנית עסקית לקרן.

זמן משוער – חמישה ימי עבודה

שליחת התוכנית העסקית והנספחים לקרן

פגישה עם כלכלן בודק מטעם הקרן בבית העסק

זמן משוער – עשרה ימי עבודה

גיבוש המלצה על ידי כלכלני הקרן. במידה וההמלצה חיובית היא תועבר לסניף הבנק בו ביקש הלווה לבצע את ההלוואה

זמן משוער – שבעה ימי עבודה

פגישה בבנק שנבחר לביצוע ההלוואה. בתום הפגישה יגבש הבנק את המלצתו לקרן

זמן משוער – שבעה ימי עבודה

הבקשה עולה לוועדת אשראי של הקרן (בהשתתפות: נציג הקרן, נציג הבנק ונציג משרד האוצר). הוועדה מגבשת החלטה סופית לגבי סכום ההלוואה המאושר

זמן משוער – עשרה ימי עבודה

העמדת בטחונות (עסק חדש 10% מסכום ההלוואה מופקד כפיקדון. עסק קיים 25% פיקדון), הצגת חשבוניות ביצוע עבור הון עצמי (20% מגובה ההשקעה) וחתימה על מסמכים בסניף הבנק

הלקוחות שלנו מספרים

שאולי משמש כיועץ עסקי אצלנו במעלו"ת דרום של משרד העלייה והקליטה כחמש שנים והוא מתמחה בגיוס מימון וליווי עסקי ופיננסי. במהלך התקופה הזו הוא עזר לעשרות עולים חדשים ותושבים חוזרים, שביקשו להקים עסקים ו/או נדרשו לליווי לעסקים קיימים שלהם. שאולי ממלא את תפקידו לשביעות רצוננו ולשביעות רצונם של העולים והתושבים החוזרים.
סרגיי ברגון
מנהל מעלו"ת דרום – משרד העלייה והקליטה

שאלות נפוצות

בניגוד לעבר בו היו הבנקים מונופול כמעט בלעדי בכל הנוגע להלוואות וגיוס מימון לעסקים, הרי שכיום נכנסו לתמונה גופים נוספים כגון: קרנות ממשלתיות לסיוע לעסקים, חברות כרטיסי אשראי וקרנות פילנתרופיות. גיוס מימון באמצעות גופים אלו מאפשר מיעוט בטחונות, ריביות נמוכות והוא מחוץ למסגרת האשראי הבנקאית.

לשם גיוס מימון באמצעות אחת הקרנות נדרשת תוכנית עסקית. התוכנית כוללת ניתוח של העסק, הצגת מטרות ההלוואה ובניית תחזית פיננסית לעתיד הכוללת גם יכולת ההחזר להלוואה המבוקשת. באמצעות התוכנית העסקית תוכל הקרן להבין באופן המיטבי מהם הצרכים של העסק והדבר יגדיל את הסיכויים לגייס את המימון. 

למעשה כל עסק בישראל זכאי לקבל הלוואה מהקרן בערבות מדינה, אולם זאת בתנאי שהוא עומד במספר תנאי סף ראשוניים: חשבון בנק תקין ונקי מהגבלות ועיקולים וללא החזרות שיקים ו/או הוראות קבע. ללא חובות לרשות המיסים וללא תיקים פתוחים בהוצאה לפועל.

מחשבון הלוואות

ג‚× 100,000
60 חודשים בתשלום חודשי קבוע של 1,892 ש"ח
הלוואה בריבית ממוצעת של פריים+3.25%.

נשמח לעזור לך

Call Now Button