מידע על הקרנות לעסקים, דרישות ותנאי סף

הקרן בערבות מדינה

על מנת לסייע לעסקים הקטנים והבינוניים בישראל הקים אגף החשב הכללי שבמשרד האוצר קרן להעמדת הלוואות לעסקים בערבות מדינה. הקרן מיועדת לגיוס אשראי לעסקים לשם מימון פעילות שוטפת וצמיחה וכן להקמת עסק חדש. בארבע השנים האחרונות ניתנו באמצעות הקרן הלוואות בהיקף של יותר מ-7.5 מיליארד ₪ לכ-16 אלף עסקים.
ההלוואות ניתנות באמצעות ארבעה בנקים מסחריים: לאומי, מרכנתיל, מזרחי ואוצר החייל, למשך עד חמש שנים (60 תשלומים), עם תקופת גרייס של חצי שנה ובריביות נוחות (משתנה בהתאם לרמת הסיכון ויכולת ההחזר של העסק). עסק חדש ובעל מחזור שנתי של עד 6.25 מיליון ₪ יכול לגייס הלוואה של עד 500,000 ₪. עסק עם מחזור שנתי של מעל 6.25 מיליון ₪ ועד 100 מיליון יוכל לגייס הלוואה של עד 8% ממחזור המכירות שלו. בעת ביצוע ההלוואה העסק נדרש להמציא לבנק בטוחות של בין 10% (עסק חדש) ל-25% (לעסק קיים) מסכום ההלוואה המאושר.
לשם גיוס ההלוואה נדרשת הכנת תוכנית עסקית, אשר נבדקת על ידי כלכלנים באמצעות אחד משני הגופים שמונו על ידי המדינה לבחון את הבקשות – גיזה זינגר אבן ו-BDSK. משרדנו עובד מול גופים אלו במשך שנים.
דרישות ותנאי סף: לא לבעלי חשבון מוגבל, ללא צ'קים חוזרים, ללא עיקולים בחשבון הבנק. לבעלי עסקים בלבד, לא מתאים לעוסק פטור.

קרן פועלים לעסקים

הקרן הוקמה בשנת 2016 על ידי בנק הפועלים וחברת כלל ביטוח והיא מיועדת לעסקים חדשים או עסקים בעלי מחזור שנתי של עד 25 מיליון ₪ בשנה. לקרן תקציב של כ-8 מיליארד ₪ לארבע שנים והיא מעניקה הלוואות לעסקים בתנאים נוחים.
ההלוואות של הקרן ניתנות לתקופה של עד שש שנים (72 תשלומים), תקופת גרייס של שנה ובריביות נוחות (משתנה בהתאם לרמת הסיכון ויכולת ההחזר של העסק) ותמורת בטוחות של 25% מסכום ההלוואה המאושר. סכום ההלוואה שניתן לגייס עומד על עד 500,000 ₪ או 10% ממחזור ההכנסות השנתי (הגבוה מביניהם).
לשם גיוס ההלוואה נדרשת הכנת תוכנית עסקית על ידי יועץ עסקי המוסמך על ידי קרן פועלים לעסקים. התוכנית העסקית נבדקת על ידי כלכלנים באמצעות חברת דירוג האשראי BDI. משרדנו הינו אחד מהגופים שאושרו על ידי קרן פועלים לעסקים.

דרישות ותנאי סף: לא לבעלי חשבון מוגבל, ללא צ'קים חוזרים, ללא עיקולים בחשבון הבנק. לבעלי עסקים בלבד.

 קרנות הסוכנות היהודית
הקרנות לעידוד עסקים של הסוכנות היהודית פועלות למען עידוד ופיתוח עסקים עצמאיים בישראל. קרנות אלו מיועדות בעיקר לעזור ליזמים ולעסקים בפריפריה הגיאוגרפית והחברתית בישראל. ההלוואות ניתנות באמצעות קרנות הפועלות באזורי הנגב, הגליל וירושלים וכן קרנות ארציות הנותנות מענה ליזמים מהמגזר האתיופי, הערבי, החרדי, יוצאי קווקז ועולים חדשים.
קרן פדרציית ניו יורק – מיועדת לעסקים בכל הארץ ממגזרים ייחודיים: עולים חדשים (עד 10 שנים), עולי קווקז (ללא הגבלת תקופה), עולים מאתיופיה ובני משפחותיהם, החברה החרדית, החברה הערבית.
קרן בולטימור לפיתוח אשקלון – מיועדת ליזמים ובעלי העסקים המבקשים להקים ו/או להרחיב עסק קיים בעיר אשקלון.
קרן פדרציית ניו יורק לטיפוח יזמות בירושלים וסביבותיה – הקרן מיועדת ליזמים ובעלי עסקים המבקשים להקים ו/או להרחיב עסק קיים בירושלים וסביבה ומטה יהודה.
קרן גליל מערבי – הקרן מיועדת עבור יזמים ובעלי עסקים המבקשים להקים עסק חדש או להרחיב עסק קיים ביישובים בגליל המערבי ובכל האזור הנמצא צפונית ומערבית לכרמיאל וסביבתה.
קרן נס לעסקים באזור הנגב –  הקרן מיועדת עבור יזמים ובעלי עסקים המבקשים להקים עסק חדש או להרחיב עסק קיים בכל אזור הנגב.
ההלוואות ניתנות לעד 400,000 ₪, למשך שש שנים (72 תשלומים) עם תקופת גרייס של עד שנה והן ניתנות באמצעות בנק אוצר החייל. הריביות המוצעות על ידי קרנות הסוכנות היהודית הינן הנמוכות והאטרקטיביות ביותר הקיימות כיום לעסקים והן עומדות על שיעור של פריים+1.5%. הבטוחות הנדרשות הינן פיקדון כספי, שעבוד ציוד ו/או ערבים. בהתאם להחלטת וועדת הקרן.
לשם גיוס ההלוואה נדרשת הכנת תוכנית עסקית על ידי יועץ עסקי המוסמך על ידי קרנות הסוכנות היהודית. לאחר הגשת התוכנית העסקית מוזמן היזם ביחד עם היועץ לוועדה של הקרן הרלוונטית. משרדנו הינו אחד מהגופים שאושרו על ידי קרנות הסוכנות היהודית.

דרישות ותנאי סף: לא לבעלי חשבון מוגבל, ללא צ'קים חוזרים, ללא עיקולים בחשבון הבנק. לבעלי עסקים בלבד, ערבים.

קרן נתן
קרן נתן הוקמה על ידי נייטי קירש, מיליארדר יהודי תושב דרום אפריקה, בשנת 2008 והיא מיועדת לעזור ליזמים חדשים וחסרי יכולת כספית המבקשים להקים עסק בישראל. הקרן מעניקה הלוואות ללא ריבית עד סכום של 240,000 ₪ לתקופה של עד שלוש שנים (36 חודשים). תיתכן דרישה לערבים.
ההלוואה ניתנת לעסק ראשון וחדש בלבד ונדרשת הכנת תוכנית עסקית קצרה בה יפורטו ההשקעות הנדרשות לשם הקמת העסק. בנוסף נדרשת הכנת תזרים מזומנים לשנת הפעילות הראשונה. בקרן שמים דגש על יזמים שמבקשים להקים עסק בתחום שבו יש להם ניסיון מוקדם.

דרישות ותנאי סף: לא לבעלי חשבון מוגבל, ללא צ'קים חוזרים, ללא עיקולים בחשבון הבנק. לבעלי עסקים בלבד, לעסק חדש – הקיים עד חצי שנה, ערבים.

קרן עוגן – 
הקרן מעניקה הלוואות לעסקים חדשים ופעילים עם מחזור עסקי חודשי שלא עולה על 150,000 ₪. ההלוואה המכסימלית שניתן לקבל באמצעות הקרן עומדת על סך של 90,000 ₪ והיא ניתנת לתקופה של עד 45 חודשים.
ההלוואה ניתנת לעסקים עבור הקמה, רכישת ציוד והון חוזר. הבטוחות הנדרשות לקבלת ההלוואה הן שלושה ערבים העומדים בדרישות הקרן.
לשם גיוס ההלוואה נדרשת הכנת תוכנית עסקית על ידי יועץ עסקי המוסמך על ידי הקרן. משרדנו מוסמך להגיש תוכניות עסקיות לקרן זו.

דרישות ותנאי סף: לא לבעלי חשבון מוגבל, ללא צ'קים חוזרים, ללא עיקולים בחשבון הבנק. לבעלי עסקים בלבד, ערבים.

מימון ישיר – הלוואות לעסקים קטנים –
חברת מימון ישיר מציעה הלוואות לעסקים קטנים למטרות דוגמת: רכישת ציוד, רכישת סחורה, שיווק ופרסום והון חוזר. ההלוואות הינן עד סכום של 200,000 ₪ והן מיועדות לעסקים הפעילים לפחות שנתיים. לעסקים גדולים יותר ועם וותק של מעל ארבע שנים ניתנות הלוואות של עד 350,000 ₪.
ההלוואה שניתנת הינה הלוואות סולו (ללא בטחונות) והריבית בגינן הינה בשיעור של 8.5% לתקופה של עד חמש שנים (60 תשלומים).

דרישות ותנאי סף: לא לבעלי חשבון מוגבל, ללא צ'קים חוזרים, ללא עיקולים בחשבון הבנק. לבעלי עסקים בלבד.

כאל לעסקים –
חברת כרטיסי האשראי כאל הקימה לאחרונה קרן הלוואות לעסקים קטנים עם מחזור עסקי שנתי של לפחות 3 מיליון ₪ הפעיל לפחות שנתיים. הקרן פועלת בשיתוף עם פירמת רואי החשבון BDSK, המשמשת גם כגוף המתאם בקרן בערבות המדינה.
בקרן ניתנות הלוואות החל מ-200,000 ₪ ועד מיליון ₪. תקופת ההלוואה נעה בין 3 שנים ל-5 שנים עם אפשרות של גרייס של חצי שנה. הריבית נקבעת בהתאם לנתוני הלקוח ושיקולי הקרן, והיא אינה עולה על פריים+5.9%.
ההלוואה בקרן כאל לעסקים הינה הלוואות סולו ולא נדרשות בטוחות למעט ערבות בעלים וחתימה על שטר חוב.
לשם גיוס ההלוואה נדרשת הכנת תוכנית עסקית על ידי יועץ עסקי המוסמך על ידי קרן כאל לעסקים. משרדנו הוסמך על ידי כאל לעסקים להגיש תוכניות עסקיות לקרן.

דרישות ותנאי סף: לא לבעלי חשבון מוגבל, ללא צ'קים חוזרים, ללא עיקולים בחשבון הבנק. לבעלי עסקים בלבד.

הקרן הממונפת – משרד העלייה והקליטה
משרד העלייה והקליטה מפעיל קרן ייעודית לעולים חדשים ותושבים חוזרים המבקשים להקים או לקדם עסק. הקרן מעניקה הלוואות עד סך של 125,000 ₪, עם אפשרות להכפיל את הסכום כעבור שלוש שנים מקבלת ההלוואה הראשונה. תקופת ההלוואה הינה לשש שנים (72 תשלומים) עם תקופת גרייס של שנה.
ההלוואה ניתנת באמצעות בנק מרכנתיל ומאחר ומדובר בקרן ממשלתית תנאי ההלוואה ייחודיים ובתנאים משופרים – שיעור הריבית עומד על פריים+1.75% והבטוחות הנדרשות הינן 10% מסכום ההלוואה המאושר.
משרדנו הינו מאושר על ידי משרד העלייה והקליטה לטיפול בעולים ובתושבים חוזרים.

דרישות ותנאי סף: לא לבעלי חשבון מוגבל, ללא צ'קים חוזרים, ללא עיקולים בחשבון הבנק. לבעלי עסקים בלבד

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *